Glas in lood geplaatst aan de binnenzijde dubbelglas 3

glas in lood cirkels en diagonalen

Glas in lood raam geplaatst aan de binnenkant van het dubbelglas