Blogs

Brandschilderen

Brandschilderen, kort door de bocht genomen dekt de naam in deze de lading, men schildert een afbeelding op glas en brand de verf in.

De brandschildertechniek stamt uit de vroege Middeleeuwen. Het werd vooral gebruikt om de ongeletterden kennis te laten nemen van bijbelse verhalen doormiddel van de afbeeldingen. In de 1e helft van de 20e eeuw werd brandschilderen vooral gebruikt om ramen en lampenkappen te voorzien van ingebrande ornamenten op het glas.
Deze ornamenten werden veelal overdadig uitgevoerd in meerdere kleuren. Voor een groot deel zijn deze werken verloren gegaan in de tweede helft van de 20e eeuw.
De Amsterdamseschool- en de Art Nouveau periode is hier ook zeer bekend door geworden. (Denkt u maar aan het Tuschinski theater in Amsterdam)
Momenteel wordt door mij het brandschilderen het meest toegepast als combinatie techniek van een ontwerp. Bij het maken van lampenkappen in opdracht, die geinspireerd zijn op de jaren 30 van de vorige eeuw bijvoorbeeld. Ook in mijn vrije werk gebruik ik het brandschilderen. Hiermee kan ik  de verfijndheid van het lijnenspel goed tot uitdrukking brengen.


 

Voor het brandschilderen wordt een pigment gebruikt als verf en dit wordt met een penseel op het glas aangebracht. De eerste stap is het aanbrengen van de contouren van de te brandschilderen voorstelling, vervolgens gaat het glas de oven in en wordt het lijnenspel op je glas gebrand.
Stap 2 is het aanbrengen van schaduwpartijen met grisaille. Ook deze moet worden ingebrand. Stap 3 is het aanbrengen van kleur. Met een daskwast worden de opgebrachte kleuren egaal aangebracht en bijna iedere kleur moet weer apart ingebrand worden.
Brandschilderen is een zeer tijdrovende techniek, mede omdat je geen twee aan elkaar grenzende kleuren gelijktijdig kunt aanbrengen.
Een gebrandschilderd paneel moet dan ook verschillende keren de oven in om in te branden. Vervolgens moet de oven eerst afgekoeld zijn naar kamertemperatuur alvorens deze open mag. De intensiteit (de duur) en de gebruikte temperatuur bij het inbranden is in veel gevallen ook kleurbepalend.

Subscribe to Blogs