Flevolandschap in glas in lood

Flevolandschap in glas in lood

3 ramen in buitengevel uitgevoerd in landschappelijk ontwerp, voorstellende het Flevolandschap
In opdracht uitgevoerd